projecticon

VIKING AGE MUSEUM_ANKAUF

  • OSLO NORWEGEN
    WETTBEWERB
    BGF: 11.600 m2
    BRI: 50.800 m3

Intensjonen i prosjektet er å bedre presentasjonen av vikingskattene og samtidig ivareta Arnebergs signalbygg. Det eksisterende bygget har en sterk bygningsstruktur som man ikke ønsker å ødelegge og som dessuten er vanskelig å kombinere med annen bygningsmasse. Derfor fremstår det nye vikingtidsmuseet som en tradisjonell vikinggrav gjemt og forankret under det eksisterenede bygget. Og viser seg kun på overflaten ved fire gravsteiner som markerer museets nye avgrensinger. (ref se vikinggrav Aalborg Danmark). Prosjektet tar utgangspunkt i utstillingsrommene som er tegnet og bygget spesielt for skipene. For å bevare og forsterke de sakrale rommene til Oseberg, Gokstad og Tuneskipet legges den nye museumskroppen rundt de 3 eksisterende fløyene i en ny underetage. Og danner nye store sammenhengenede utstillingsflater. Båtene senkes ned i den nye underetagen hvor de vil oppleves i flere forskejellige nivåer og vil være i sammenheng med fordypningsutstillingene. Fire nye fløyer strekker seg ut fra hovedkroppen og vokser opp til overflaten. De to mest markante fløyene definerer den nye inngangsplassen i krysset Langviksveien og Huk Aveny. Inngangsplassen senker seg gradvis nedover fra gateniva med en rampe og trapper, og danner en stor forplass til museet. I den ene fløyen er hovedingangen og museumsbutikken og i den andre fløyen ligger kafe, auditorium, fleksibelt aktivitetsareal og spisesal for skoleklasser. Den 3 fløyen inneholder særutstillingen og den siste strekker seg mot nordøst ved parkeringsplassen og rommer Gjenstandsbehandling , drift og varemottak. Kontorarealene legges i den nordlige flöyen i det eksisterende huset over to etager.